Thứ hai, 08/08/2022 - 16:07|
Học bổng trợ cấp đợt 2 năm 2016 (tháng 7 đến tháng 12 năm 2016)
Ngày ban hành:
20/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chuyển tiền trợ cấp bổ sung cho sinh viên Cử tuyển 2015
Ngày ban hành:
19/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo một số nội dung về chế độ học bổng, trợ cấp học phí đối với HS,SV diện cử tuyển tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
13/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo Thủ tục, hồ sơ nhận học bổng, trợ cấp học phí đối với HS,SV diện cử tuyển tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
13/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
danh sách sinh viên cử tuyển nhận tiền học phí T1-T6 năm 2016
Ngày ban hành:
29/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách cấp bù học phí, HBTC do sai thông tin tài khoản ngân hàng
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
danh sách sinh viên cử tuyển nhận tiền học bổng, trợ cấp đợt 1, năm 2016
Ngày ban hành:
15/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thủ tục, hồ sơ nhận học bổng, trợ cấp, học phí đối với HSSV diện cử tuyển tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
23/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 11
Tháng 08 : 28
Năm 2022 : 1.883